Pred leštením   Po leštení


 

 
Ukážky po strojovom leštení 


 


 
© 2010 L.T.servis.sk